📢 ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมไปมนัสการสังเวชนียสถาน 4 กับบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งฉลองวันมาฆบูชาที่วัดเวฬุวัน ประเทศอินเดีย

 

📢 ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2562
 นักศึกษา 30,000 บาท
 บุคคลภายนอก 38,000 บาท
 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

ผู้ที่สนใจร่วมเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สามารถโอนเงินเข้า

⭕ บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา

⭕ เลขที่บัญชี 459-0-61852-4

⭕ ชื่อบัญชี โครงการทัศนศึกษาพุทธสถานต่างประเทศ

สนใจติดต่อ

⭕ พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน, ดร.  โทร. 089-852-4209

⭕ พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ, ดร.  โทร. 089-686-1787

⭕ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์  โทร. 089-992-4791

 


พิมพ์